Да се слушне твојот глас

Храната за Слоу Фуд претставува  заеднички јазик за комуникација со производителите,  консументите  и носителите на одлуки. Затоа ја воспоставивме оваа платформа која ќе им даде можност на производителите да се слушне нивниот ГЛАС за повеќе важни прашања, да се поврземе, заеднички да предлагаме идеи и да креираме заедничка визија за одржлив развој.