Нови можности

Сакајќи да направиме вистинска и трајна промена во системот на храна, преку оваа платформа имаме за цел  да ги  информираме, да им понудиме можности, да ги застапуваме и промовираме малите производители, кои се чувари на  традициите, биодиверзитетот, плодните почви и водите од кои ја произведуваат нашата храна. Слоу Фуд ги инспирира производителите  да придонесат  за промените во  заедницата преку храната што е добра, чиста и правична  за сите.