Придружи ни се сега!

Слоу Фуд има визија за свет во кој сите луѓе имаат пристап до  храна што е добра за нив, добра за луѓето што ја произведуваат  и добра за планетата.

Партнерството на малите производители  со Слоу Фуд е од суштинска важност во овозможување  на пристап до поширокиот пазар и актуелизирање на темите важни за изградба на правичен систем на храна до која ќе има пристап секој во Македонија.

Доколку си производител, угостител, давател на туристички услуги, впиши  се во нашата дата база.